Tuesday, 28/06/2022 - 19:27|
Chào mừng các bạn đã đến với Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 30 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc UBND tỉnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND tỉnh

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND tỉnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở UBND tỉnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở UBND tỉnh

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND tỉnh

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh

- Ủy ban nhân dân cấp xã (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú thành lập mới);

- Nhà trường (đối với trường phổ thông dân tộc bán trú được thành lập trên cơ sở trường phổ thông).

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ UBND tỉnh

a) Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài UBND tỉnh

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người UBND tỉnh

Cơ sở giáo dục, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động -thương binh và xã hội.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực
Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo UBND tỉnh

Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Giáo dục và Đào tạo Đã có hiệu lực