(SĐĐT) - Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Sơn Động (Bắc Giang) vừa giải ngân hơn 1,1 tỷ đồng cho 38 khách hàng đầu tiên được thụ hưởng các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội.